skrýt hlavičku

Škola potápění, potápěčské kurzy a zájezdy, potápěčské vybavení…

Nacházíte se zde: Hlavní stránka Zájezdy Hluboký jih - St. Johns, Abu Fandira

Hluboký jih - St. Johns, Abu Fandira

hluboky_jih-St_Johns-Abu_Fandira

Oblíbené safari na nejjižnější reefy v eg. části Rudého moře – oblast reefů St. Johns a ještě jižněji položená Abu Fandira. Tato donedávna neznámá neznámá oblast se stala v posledních letech velmi oblíbená nejen díky bohatým a téměř nedotčeným korálovým útesům, ale hlavně kvůli hojnému výskytu žraloků šedých, dlouhoploutvých i kladivounů. Zde máte také největší šanci spatřit manty a to často z bezprostřední blízkosti.

Hlavní sezóna

Od pol. března do pol. června, od pol. září do konce listopadu.

Nízká sezóna

Od ledna do pol. března, od pol. června do pol. září a prosinec.

Itinerář

1. Den

Přílet do Hurgady, transfer z letiště na jih do přístavu Hamata (cca 370 km – tj. 5–6 hod jízdy) nebo Marsa Ghaleb či M. Alam (250 km), nalodění.

2. Den

Kontrolní ponor na mělčím přípobřežním reefu.

Shaab Claude (El Malahi) – nádherně členitý reef, jehož JZ část je protkána množstvím trhlin, jeskyní, kaňony a podmořskými tunely v hl. 5–10 m. SV strana útesu nabízí zase krásné korálové zahrady v hloubce 5–15 m. V těsné blízkosti refu je mnoho osamocených korálových homolí taktéž bohatě obrostlých karály…

Shaab Mahsour – se stěnami porostlé barevnými měkkými koráli a gorgoniemi padajicimi do velkých hlubin… Častý výskyt žraloků útesových a, na okraji jižního i sev. plata možnost spatřit kladivouny, žraloky šedé, manty, velká hejna ryb, želvy…

3–5. Den

Útesy St. Johns – jedná se o několik kilometrů dlouhý pás samostatných útesů a atolů ležících 16 km severně od hranic se Sudánem… Mezi potápěči se těší velké oblibě především díky častým setkáním se všemi možnými druhy žraloků (včetně kladivounů, žraloků hedvabných, šedých a dlouhoploutvých…), mant i želv…

K jeho nejzajímavějším částem patří:

Abu Basala – podlouhlý útes podkovovitého tvaru, s možností dobře chráněného noclehu. Jeho vnější členité stěny vytvářejí mnoho převisů i menších jeskyněk a postupně přecházejí v mělké ale bohaté korálové zahrady s velkým množstvím  korálových ryb a častým výskytem želv…

Habili Ali – kruhovitý útes zvedající se k hladině z veliké hloubky a přitahující malé i velké druhy ryb. Plochý vrchol útesu, jež končí asi 2 m pod hladinou, je bohatě porostlý tvrdými korály, zatímco téměř kolmé stěny jsou zdobeny měkkými druhy korálů či obrovskými gorgoniemi. Během ponoru se zde s velkou pravděpodobností setkáte s útesovými a šedými žraloky a při troše štěstí i s kladivouny č i mantami…

Kromě žraloků se zde vyskytují samozřejmě i napoleoni, barakudy, tuňáci, murény, při troše štěstí manty, siby a samozřejmě různé druhy menších korálových i pelaktických ryb…

Habili Ghafar –  zajímavá ale občas náročná lokalita. Malý útes ve tvaru kužele vynořující se z velkých hloubek a končící 3 m pod hladinou. Ve větších hloubkách (ale občas i těsně pod hladinou) se opět vyskytují žraloci šedí, dlouhoploutví i kladivouni, směrem k hladině přibývají měkké i tvrdé korály a další druhy ryb

Gotta Um Aruk – jednodušší ponor kolem mnoha vysokých korálových věží a homolí, které vytváří  kolem hlavniho reefu nádherný labyrint průplavů. Útočiště mnoha útesových žraloků, rejnoků a želv.

Shaab Swaer – opět malý útes vynořující se  z hlubin, který lze obeplavat během jednoho ponoru. Záp. stěna útesu je zdobená obrovskými gorgoniemi, vých. a sev. stěny jsou porostlé především barevnými měkkými koráli. Ze žraloků se zde nejčastěji vyskytují klasičtí útesoví, dlouhoploutví, šedí i kladivouni…

6. Den

Útesy Abu Fandira – jedná se o lokality málo navštěvované potápěči téměř na hranicích se Súdánem – oblast téměř nedotčena lidskou činností, s bohatými korálovými útesy, podmořskými jeskynními labyrinty a výskytem velkých druhů ryb (všechny možné druhy žraloků, barrakudy, tuňáci, delfíni, manty, siby,…).

7. Den

St. Johns Cave Reef/Umm Chararim – nádherný odpočinkový ponor u útesu protkaného labyrintem tunelů, jeskyní a průplavů. Pro fotografy možnost pořízení fantastických fotek s hrou světla a stínu…

Přejezd na St. Johns – Abu Basala.

Erg Abu Diab – štíhlá věž vyčnívající z velkých hlubin až k hladině. Její stěny jsou  porostlé měkkými i tvrdými korály a je zde opět možnost setkání s útesovými, bělocípýmí či šedými žraloky. Především v letním období se zde objevují hejna kladivounů…

Sataya (Dolphin Reef) – místo proslavené častým výskytem delfínů ale i mnoha dalších druhů velkých ryb (napoleoni, barrakudy, murény, popř. i žraloci či tuňáci)

Navečer  příjezd do přístavu Hamata.

8. Den

Přes noc či ráno transfer na letiště do Hurghady, odlet do ČR, Praha.

!!!Tento program je pouze orientační – může být změněn na základě dohody účastníků akce, vlivem povětrnostních podmínek nebo z rozhodnutí kapitána lodi a pot. průvodce!!!

Cena

Cena safari zahrnuje

6-ti denní potápění (2–4 ponory denně) na plně vybavené pot. lodi s posádkou a divemasterem, kompresory, generátory, čluny…, ubyt. na lodi, plnou penzi, během pobytu na lodi včetně nealko nápojů, zapůjčení pot. láhve (12 l) a olov (opasek vlastní!!), transfery z a na letiště, pokud se nebude 1. nebo 7. noc spát na lodi – ubyt. v hotelu.

Cena nezahrnuje

Letenku Praha–Hurghada–Praha (letenka + letištní a bezp. taxy + aktuální palivový příplatek od 9990 Kč do 10400 Kč), bakšišné posádce 25 Euro/os., egypt. vízum (15 USD), nitrox do 32 % 7 €/láhev, 15 l láhve 30 €/týden, dvojče 2 x 12 l 70 €, stage láhve 10 €/týden, kurzy potápění – OWD, AOWD, basic nitrox, divecon.